International ENGLISH International 中文 International Tiếng Việt China 中国

Chương trình Giảng dạy Áp dụng và Sử dụng luôn


Chương trình giảng dạy Town4kids được thiết kế dành cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi. Chương trình học dựa trên phương pháp tiếp cận toàn diện và hoạt động vui chơi. Thiết kế mô đun và cách tiếp cận theo chủ đề của chương trình cho phép các trường học tích hợp chương trình này vào chương trình giảng dạy riêng của họ, hoặc chỉ đơn giản là áp dụng sử dụng luôn. Chương trình này bao gồm toàn bộ chương trình giảng dạy mầm non, bao gồm:

Phát triển ngôn ngữ
Kỹ năng tính toán
Mỹ thuật và thủ công
Âm nhạc và vận động
Phát triển tâm thần vận động
Phát triển tình cảm xã hội

Curriculum | Town4kids Kindergarten System


Phần mềm Dạy học Đa phương tiện mang tính Tương tác


Chương trình giảng dạy được hỗ trợ toàn diện bởi một phần mềm giảng dạy đa phương tiện tương tác có chứa hàng trăm bài học và hoạt động tương tác bao trùm nhiều chủ đề và đối tượng khác nhau. Phần mềm dạy học có thể được cài đặt trong phòng thí nghiệm đa phương tiện, hoặc trong lớp học với bảng trắng hoặc máy chiếu tương tác. Các hoạt động này được thiết kế để thúc đẩy trẻ em học tập thông qua các trò chơi và hoạt động vui chơi.

Multimedia | Town4kids Kindergarten System


Các Phiếu bài tập in ra được


Các bài học cũng được hỗ trợ bằng các phiếu bài tập mà giáo viên có thể tải xuống và in ra. Các phiếu bài tập có các bài tập được cấu trúc để củng cố các mục tiêu học tập trong mỗi bài học, và hoạt động kết hợp với phần mềm dạy học đa phương tiện. Một số hoạt động của học sinh (ví dụ các dự án nghệ thuật) có thể được đưa vào lớp học dưới hình thức tường học tập, hoặc các góc học tập, để tạo ra một môi trường học tập kích thích cho học sinh.

Worksheets | Town4kids Kindergarten System


Giáo dục tại gia


Ứng dụng Học sinh chuyên dụng (trên thiết bị chạy phần mềm iOS và Android) được thiết kế để hỗ trợ việc học tập tại nhà và được cung cấp miễn phí cho học sinh. Ứng dụng Học sinh, cùng với chương trình giảng dạy trên lớp, tạo ra một môi trường học tập kết hợp giữa trường học và gia đình. Ứng dụng này tích hợp các tính năng hỗ trợ hoạt động cùng đọc với cha mẹ và học nói nhờ sử dụng công cụ nhận dạng giọng nói nâng cao để tự học.

Home Learning | Town4kids Kindergarten System
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được DÙNG THỬ MIỄN PHÍ Chương trình Giảng dạy Tương tác của Town4kids!