International ENGLISH International 中文 International Tiếng Việt China 中国

Hệ thống Quản lý Dựa trên Đám mây


TheHệ thống quản lý dựa trên đám mây hỗ trợ tuyển sinh, quản lý trung tâm và liên lạc với phụ huynh. Thông tin có thể dễ dàng được truy cập ở mọi nơi và bất cứ lúc nào. Đây là hệ thống bảo mật chạy trên nhiều nền tảng bao gồm các máy tính dùng hệ điều hành Window, Mac, Android và iOS.

Cloud-based Administration | Town4kids Kindergarten System


Tính năng Hóa đơn và Thanh toán


Quản lý trường học được cung cấp tính năng thanh toán phí và hóa đơn để giảm bớt khối lượng công việc hành chính. Phụ huynh sẽ được nhắc nhở nhẹ nhàng qua bảng tin của Ứng dụng Phụ huynh khi đến hạn đóng học phí của trẻ.

Billing and Payment Functions | Town4kids Kindergarten System


Bộ công cụ Tiếp thị Trung tâm


Các trường sẽ được cung cấp một bộ công cụ tiếp thị trung tâm có chứa danh sách kiểm tra để tham quan trường tự do và các mẫu cho tờ rơi thiếp mời, v.v.

Center Marketing Toolkit | Town4kids Kindergarten System


Tiếp thị truyền thông xã hội


Các trường học cũng sẽ được hỗ trợ tiếp thị truyền thông xã hội nhờ xuất hiện trên Facebook hoặc quảng cáo trên Facebook, giúp họ có được danh tiếng tốt hơn để thu hút các học sinh mới.

Social Media Marketing | Town4kids Kindergarten System

Khám phá toàn bộ tiềm năng từ trung tâm giáo dục của bạn ngay hôm nay!